Solenergi

Rexel är världens största distributör av solenergiprodukter och har många års erfarenhet inom området. Vi tror på solen som energikälla för att klara Sveriges målsättning att ställa om till förnyelsebar energi. En klimatsmart investering i solenergi ger återbetalning på relativt kort tid. Med de bidrag och incitament som erbjuds idag, förkortas den tiden ytterligare. Rexel erbjuder både produkter och tjänster med bra garantier från trygga leverantörer. Kontakta oss så hjälper vi dig i ditt projekt. 


Mer information

Här kan du ladda ner och läsa mer om solenergi. Vi har också kurser rörande solenergi på Selga Academy – du hittar hela vårt kursutbud via länken nedan.
 
Folder Solenergi 2019 >> 
Katalog solenergiprodukter 2018 >>
Solenergi – vägen till fast elpris >>
Selga Academy >>
 

Referensprojekt solenergi och belysning

En av våra uppdragsgivare är Cecilia Hägglöf, VD på TeknoDetaljer i Järfälla AB, sänkte sin energiförbrukning med ny belysning och investerade i solenergi i företagets fabrikslokaler. Du kan läsa mer om referensprojektet här.
 

Kontakta oss

Vi är marknadsledande inom dessa områden och tillsammans kan vi hjälpa dig i ditt projekt oavsett vem du är. Till våra produktutbud har vi också olika tjänster som t.ex. finansiering av investering i energieffektiva produkter och förnybar energi, betalnings- och servicetjänster kopplat till laddsystem. Vi har en central avdelning som heter Teknisk Försäljning som supportar kunder och våra filialer med olika typer av projekt, vi är också många på Selga som kan projektera och lämna kundanpassade förslag.
 
Vill du komma i kontakt med oss på Teknisk Försäljning så klicka här eller tag kontakt med din säljare på Selga.