Selga Academy våren 2020

Kompetens är utvecklande! 

Att investera i kompetens utvecklar inte bara den enskilde medarbetaren utan även företaget. När kraven på lönsamhet och effektivitet hela tiden ökar och konkurrensen hårdnar är det viktigt att hålla kompetensen på en hög nivå. Teknikutvecklingen och nya komplexa helhetslösningar ställer krav på ny kunskap. Att satsa på ökad kompetens är inte en kostnad utan en investering i konkurrensfördelar.
 
I Selga Academy erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar. Vi har hela tiden koll på vad som är aktuellt på marknaden söker löpande nya utbildningar till vår kursverksamhet. Målet är att öka våra kunders kunskap och förståelse inom olika områden samtidigt som vi också kan vidareutveckla våra medarbetares kompetens.
 
Prova Selga Academy när du vill lära dig mer om till exempel KNX, el/elsäkerhet, larm/säkerhet/passersystem, installationskontroll, kommunikation, affärsmannaskap, solenergi, laddystem etc. Du hittar även certifieringsutbildning för lift-och fallskydd, olika kurser inom hälsa/sjukvård med mera.
 
Vi anordnar öppna kurser på våra filialer och flera av dem är inplanerade i ett schema som du hittar här. Vi kan även arrangera kundanpassade utbildningar för just dig eller ditt företags behov och önskemål. Prata med din kontakt på Selga som kan berätta mer.
 
 
Ladda ner kursprogrammet här.