Villkor för köp via Rexels webbshoppar

Denna webbplats ägs av Rexel Sverige AB org. nr. 556062-0220 (varumärkena Storel & Selga), Prästgårdsgränd 4, 125 23 Älvsjö. Storel och Selga är varumärken som ingår i Rexel koncernen. Rexel är världsledande i elgrossistbranschen med verksamhet i 26 länder och har ca 27.000 medarbetare.Genom att besöka Rexels webbplatser accepterar du dessa villkor (”Villkoren”).
 
Rexel kan vid var tid ändra Villkoren, utan att dessförinnan annonsera ändringen. Vänligen besök denna sida och kontrollera Villkoren varje gång du besöker Rexels webbplatser.
 

1. Ansvar

Innehållet på Rexels webbplatser, med undantag för särskilda regler gällande Rexels webbshoppar, tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte att anse som ett bindande erbjudande, garanti eller utfästelse.
 
Webbplatsernas innehåll kan utan att detta annonseras särskilt tas bort eller förändras från tid till annan.
 
Rexel garanterar inte att webbplatserna och/eller webbshopparna alltid är tillgängliga. Rexel ansvarar inte för skada som beror på att Rexels webbplatser inte är tillgänglig.
 
Rexel eftersträvar att all information som visas på webbplatserna ska vara korrekt och rättar eventuella fel så snart dessa kommer till Rexels kännedom. Rexel ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår i anledning av att informationen på webbplatserna är felaktig.
 
Rexel ansvar inte för skada på datasystem eller för förlust av data som beror på användandet av webbplatserna och vi kan inte garantera att filer som laddas ner är fria från virus eller annan smitta. Det åligger var och en som använder webbplatserna att själv tillse att dator och annan utrustning är skyddade av relevanta brandväggar och antivirusprogramvara.
 

2. Länkar 

Rexels webbplatser kan innehålla länkar till webbsidor som tillhandahålls av tredje part. Rexel ansvarar inte för innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part och inte heller för hur sådan tredje part behandlar användar- och/eller personuppgifter. Rexel ansvarar således inte för förlust eller skada som du kan åsamkas genom att klicka på en sådan länk.
 

3. Immateriella rättigheter 

Alla immateriella rättigheter till allt material (inklusive bilder, filmer, text, data, grafik, logotyp, struktur och layout) som förekommer på webbplatserna tillhör Rexel och/eller dess rättighetshavare. Som användare har du således inte rätt att kopiera, ladda ner, redigera eller sprida innehållet på dessa webbplatser, eller någon rätt att använda innehållet på något annat sätt än i syfte att betrakta webbplatserna och använda webbshopparna. 
 
Varumärken eller firmanamn som förekommer på denna webbplats får inte användas i marknadsföring eller publiceras utan skriftligt medgivande från Rexel Sverige AB.
 

4. Inloggningsuppgifter 

Vissa delar av Rexels webbplatser kräver personlig inloggning för att du ska kunna tillgodogöra dig webbplatsens innehåll. Det är av största vikt att du inte lämnar ut användarnamn och lösenord till obehöriga och att obehörig person inte kan använda sig av de uppgifter som anges i inloggningsuppgifterna i syfte att utge sig för att vara dig eller behörig att företräda dig eller ditt företag.
 
Rexel bär inget ansvar för skada eller förlust som uppkommer hos dig eller ditt företag som en följd av obehörig inloggning med dina inloggningsuppgifter.
 

5. Integritet 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med användande av vår webbplats. Vår Integritetspolicy innehåller viktig information om användande av dina personuppgifter. Integritetspolicyn hittar du här.