text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Visa projekt)
Vi änvänder cookies för att höja din upplevelse hos oss. Genom att stänga detta meddelande godkänner du våra villkor.
Choose your {0} division
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Användarvillkor

2015

 
Villkor för köp via Selgas webbshop
 
Denna webbshop ägs av Rexel Sverige AB (org.nr: 556062-0220), Selga är ett varumärke som ingår i Rexel Sverige AB. Rexel är världsledande i elgrossist branschen med verksamhet i 34 länder och har ca 35 000 medarbetare.
 
Genom att besöka Selgas webbplats accepterar du dessa Villkor för användande av Selgas webbplats (”Villkoren”).
 
Selga kan vid var tid ändra Villkoren, utan att dessförinnan annonsera ändringen. Vänligen besök denna sida och kontrollera Villkoren varje gång du besöker Selgas webbplats.
 
1. Ansvar
Innehållet på Selgas webbplats, med undantag för särskilda regler gällande Selgas webbshop, tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte att anse som ett bindande erbjudande, garanti eller utfästelse.
 
Webbplatsens innehåll kan utan att detta annonseras särskilt tas bort eller förändras från tid till annan.
 
Selga garanterar inte att webbplatsen och/eller webbshopen alltid är tillgängliga. Selga ansvarar inte för skada som beror på att Selgas webbplats inte är tillgänglig.
 
Selga eftersträvar att all information som visas på webbplatsen ska vara korrekt och rättar eventuella fel så snart dessa kommer till Selgas kännedom. Selga ansvarar inte eventuell skada eller förlust som uppstår i anledning av att informationen på webbplatsen är felaktig.
 
Selga ansvar inte för skada på datasystem eller för förlust av data som beror användandet av webbplatsen och vi kan inte garantera att filer som laddas ner är fria från virus eller annan smitta. Det åligger var och en som använder webbplatsen att själv tillse att dator och annan utrustning är skyddade av relevanta brandväggar och antivirusprogramvara.
 
2. Länkar 
Selgas webbplats kan innehålla länkar till webbsidor som tillhandahålls av tredje part. Selga ansvarar inte för innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part och inte heller för hur sådan tredje part behandlar användar- och/eller personuppgifter. Selga ansvarar således inte för förlust eller skada som du kanj åsamkas genom att klicka på en sådan länk.
 
3. Immateriella rättigheter 
Alla immateriella rättigheter till allt material (inklusive text, data, grafik, logotyp, struktur och layout) som förekommer på webbplatsen tillhör Selga och/eller dess rättighetshavare. Som användare har du således inte rätt att kopiera, ladda ner, redigera eller sprida innehållet på denna webbplats, eller någon rätt att använda innehållet på något annat sätt än i syfte att betrakta webbplatsen och använda webbshopen.
 
Varumärken eller firmanamn som förekommer på denna webbplats får inte användas i marknadsföring eller publiceras utan Selgas skriftliga medgivande.
 
4. Inloggningsuppgifter 
Vissa delar av Selgas webbplats kräver personlig inloggning för att du ska kunna tillgodogöra dig webbplatsens innehåll. Det är av största vikt att du inte lämnar ut användarnamn och lösenord till obehöriga och att obehörig person inte kan använda sig av de uppgifter som anges i inloggningsuppgifterna i syfte att utge sig för att vara dig eller behörig att företräda dig eller ditt företag. Selga bär inget ansvar för skada eller förlust som uppkommer hos dig eller ditt företag som en följd av obehörig inloggning med dina inloggningsuppgifter.
 
5. Integritet 
Selga samlar in och behandlar personuppgifter i samband med användande av vår webbplats. Selga Integritetspolicy innehåller viktig information om användande av dina personuppgifter.