167742115 | SIDAVBIT ELEKTR 7742-115 KNIPE | Selga