167702115 | SIDAVBIT.ELEKTR.7702-115 KNIPE | Selga