2710507676 | Snörslå 30 m med 3,5:1 utväxl | Selga