BIZ 700240 | M5 styvt huvud m ögla,dia 6mm | Selga