V54541-C106-B100 | Centralapp 8-128 IP liten kaps | Selga