V54531-F132-A100 | PIR/MW detektor för E-buss | Selga