V54531-F132-A100 | PIR/MW DETEKTOR FÖR E-BUSS | Selga