1001900123 | RCA-KABEL HIFI PAR HA GRÅ 75CM | Selga