20021060 | PROGRAMVARA R-CARD M5 OPC | Selga

PROGRAMVARA R-CARD M5 OPC

Artikelnr: 
5875118
Tillv.art.nr: 
20021060
EAN-kod: 
7340029300808

Beskrivning: 
R-CARD M5 OPC

Denna artikel kan endast köpas vid innehav av licens från tillverkaren, vänligen kontakta din säljare

Sök butiker


Teknisk dokumentation

Produktbeskrivning

R-CARD M5 BOKA - Koppling till tidbokningsprogram
Modul för att koppla R-CARD M5 mot externa tidbokningsprogram, exempelvis FRI eller Interbook, för automatisk aktivering av behörighet till bokade lokaler. Bokningar utförda i det externa programmet importeras via en textfil innehållande bokningsdata.

R-CONTROL - Grafisk presentationsprogramvara
Licensierad modul för utökad anläggningskontroll och systemstyrning. Med R-CONTROL styr och övervakar en operatör flera olika R-CARD M5-system oavsett var dessa finns rent geografiskt. Status för dörrar och larmobjekt presenteras med klara och tydliga färger och symboler. Att öppna en dörr eller styra till- och frånkoppling av larmområden utförs enkelt via valbara åtgärdssymboler. Programmering sker dessutom snabbt och enkelt med drag-and-drop.funktionalitet.

R-CARD M5 NAP - Närvaro med antipassback-kontroll
Med programmodulen M5 NAP utökas R-CARD-systemets funktioner med avancerad närvarokontroll. Egenskaper som entréhänvisning, antipassbackregler, nivå- tid- och antalslarm samt blockering av passage ger möjlighet till ökad säkerhet. Användare som befinner sig i ett närvaroområde visas i ett kontrollfönster i administrationskienten med information om tid och datum.
M5 NAP interagerar även med M5 MEGA integrerat larmsystem och har även möjlighet att aktivera utskrift av återsamlingslistor sorterade och grupperade till valfria skrivare.

R-CARD M5 CLIENT - Extra administratör
Extra klientlicens för objekt med behov av flera samtidiga administratörer. I grundlicensen R-CARD M5 ingår en M5-klientlicens som används av den operatör som ansluter till M5 Server vid administration av systemet. Klientprogramvaran kan installeras i fritt antal datorer men anslutning mot M5 Server räknas per samtidig användare.

R-CARD M5 WEBADMIN - Licens för webadministration
Webadmin är en enkel användarklient för administration av lägenheter eller användare, kort samt Electrolux-bokningar via ett webbaserat gränssnitt. Klienten är av säkerhetsskäl begränsad och tillåter ingen administration av behörigheter, kalenderinställningar eller systemprogrammering.

R-CARD M5 NÄRVARO WEB - Webbaserad närvarokontroll
Med M5 Närvaro Web erhålls en presentationsfunktion som i realtid presenterar vilka personer som befinner sig i ett eller flera definierade närvaroområden. Området kan namnges fritt och begränsas av de dörrmiljöer som kontrollerar in- och utpassering till och från området.

R-CARD M5 DBI - Importverktyg
Programmodul för import av data från extern databas till R-CARD M5. Används även för aktivering av funktionen realtidsimport samt för att slå ihop flera olika M5-databaser till en.

R-CARD M5 OPC - Systemintegration
Med tilläggsfunktionen R-CARD M5 OPC finns möjlighet att integrera passer, larm och brandvarning med fastighetsstyrning (så kallade SCADA-system). Detta ger ett kostnadseffektivt utnyttjande av enheter och ledningsnät samt möjlighet till energibesparing via intelligent styrning av exempelvis belysning, värme och ventilation.
R-CARD M5 med R-CARD M5 OPC Server kan användas mot ett flertal olika överordnade presentation- och kontrollsystem som stödjer OPC, exempelvis Alvis, Citec, Kentima WideQuick, TAC Vista, Siemens MM8000 med flera.

R-CARD M5 UPD - Uppgraderingslicens
Avtalsförlängning av grundlicens för R-CARD M5/M5 Mini. Ett års fri uppgradering ingår.Produktinformation

Rexel klassificering
Leverantörens typbeteckning 20021060
Omfattas av REACH-förordningen Nej
Lista 58
 
Rabattgrupp Selga 58RCP
Serie R-CARD 5000