RÄTTVÄND & K KONT | ELSLUTBLECK 570/12V LS | Selga