1SVR360563R1001 | Spänningsagg. CP-C.1 24V/5.0A | Selga