PSV 2465-12-FC | Strömf m Säkringkort 24V/6,5A | Selga