30806009-000-00 | DÄMPARE FÖR LC-KONTAKT 3 dB | Selga