30806309-000-00 | DÄMPARE FÖR LC-KONTAKT 15 dB | Selga