ÅSKPKT SOL4 | PLÅTKAPSLING 4ST SOLCELLSSKYDD | Selga