1SNA115495R0400 | PLINT M4/6SNB2,3 FRÅNSK B | Selga