1SNA199042R2500 | PLINT ADO-SKRUV 2,5MM2 G | Selga