1SNA199107R2400 | FRÅNSKILJ PLINT ADO-SKRUV | Selga