1SNK160082R0000 | MÄRKNING MC812PA10X[71->80]V | Selga