1SNK160081R0000 | MÄRKNING MC812PA10X[71->80]H | Selga