1SNK168021R0000 | MÄRKNING MC812PA(100X~)H | Selga