1SNK166241R0000 | MÄRKNING MC812PA(100XX)H | Selga