1SNK166221R0000 | MÄRKNING MC812PA(100XV)H | Selga