1SNK150082R0000 | MÄRKNING MC612PA10X[71->80]V | Selga