1SNK155071R0000 | MÄRKNING MC612PA[601->700]H | Selga
<