1SNK158021R0000 | MÄRKNING MC612PA(100X~)H | Selga