1SNK140081R0000 | MÄRKNING MC512PA10X[71->80]H | Selga