1SNK145091R0000 | MÄRKNING MC512PA[801->900]H | Selga
<