1SNK145011R0000 | MÄRKNING MC512PA[1->100]H | Selga