1SNK148021R0000 | MÄRKNING MC512PA(100X~)H | Selga