1SNK146221R0000 | MÄRKNING MC512PA(100XV)H | Selga