1SNK148071R0000 | MÄRKNING MC512PA(100XL3)H | Selga
<