1SNK148051R0000 | MÄRKNING MC512PA(100XL1)H | Selga