PA1803/BLANK | LEDN MÄRKE ~1.5-4.0MM2 GRÅ:TOM | Selga