2CKA002011A3801 | UTTAGSINSATS 1-V MJ SNABB ANT | Selga