2CCF019491R0001 | Uttag 1-v m jfb inf Vit 30mA | Selga