2TKA000868G1 | SOCKELDOSA FÖR 2-V VÄGGUTTAG | Selga