V-40010DCBT | Blåtand till 0/1-10Vdc signal | Selga