2CKA006116A0174 | KNAPP 2-P MED BUSSKOPLARE VIT | Selga