2CKA006116A0197 | KNAPP 2-P MED BUSSKOPLARE SILV | Selga