2CKA006116A0195 | KNAPP 2-P MED BUSSKOPLARE ANT | Selga