2CKA006115A0215 | KNAPP 1-P MED BUSSKOPLARE MSV | Selga