200-55511 | Centr. rörelsedet, Bakelite®sv | Selga