2CKA006220A0606 | VIPPA VÄNSTER/HÖGER VIT MATT | Selga