2CKA006220A0158 | VIPPA JALUSI VÄNSTER/HÖGER ANT | Selga