2CKA006220A0159 | VIPPA JALUSI VÄNSTER/HÖGER ALU | Selga