HF02-6T GRIPPLE | WIREUPPHÄNG MED PLÅTF 6M | Selga